Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

SFO-råd

Medlemmer af Endrupskolens SFO-råd

Jacob Petersen
Camilla Hauge van Zaane
Helle Toftekær

Forældrerepræsentanter
Mette Ea Schou-Friis
Mille Emilie Muurbech
Tora Kristiane Lasthein Ribers

 

SFO-råd - Hvad og hvorfor i korte træk

Pr 1. januar 2019 er fritidshjemmene i Fredensborg Kommune overgået til at være SFO.

I forbindelse med overgangen er det blevet besluttet at nedsætte et SFO-råd, der har til formål at sikre, at den pædagogiske kvalitet opretholdes. Derudover er det SFO-rådets opgave at understøtte skolebestyrelsens arbejde.

Hvem kan være med i et SFO-råd?

Et SFO-råd skal bestå af 3 forældrerepræsentanter fra SFO I og 3 forældrerepræsentanter fra SFO II, valgt af og blandt forældrene til børn i SFO I/II. Desuden vælges en medarbejderrepræsentant blandt medarbejderne i SFO I/II. Herudover skal der vælges mindst 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Man kan godt være medlem af både SFO-råd og skolebestyrelse.

Læs mere om SFO-råd i det vedlagte dokument "Kommisorium for SFO-råd i Fredensborg Kommune.

I det underliggende menupunkt "Referater SFO-råd" kan du læse referater fra de afholdt møder i SFO-rådet på Endrupskolen.