Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Lektier

Princip om lektier

I forbindelse med skolereformens længere skoledage er holdningen til den traditionelle lektielæsning kommet til udtryk på forskellig vis i skolesammenhænge. Derfor har bestyrelsen været interesseret i at tilkendegive, hvordan ”at læse lektier” skal opfattes på Endrupskolen:

 • Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan:
  • Fordybelse og refleksion over egen læring medvirker i højere grad til at øge præstationen.Derfor handler det mere om arten af elevens indsats end mængden af tid, som anvende til lektierne.
  • Når eleverne fokuserer på deres lektier, fordi de er motiverende, eller fordi de har udviklet gode studievaner, forøger det præstationen.
 • I en del af den understøttende undervisning kan eleverne færdiggøre deres opgaver. Derudover kan eleven arbejde med individuelle mål og træningsopgaver.
 • Træningsopgaver kan gives for som lektie hjemme og er opgaver, som eleven kan løse på egen hånd efter instruktion fra læreren.
 • Større opgaver vil fortsat være noget, eleverne skal arbejde med efter skoletid. Især i Udskolingen vil der være behov for f.eks. at læse længere tekster og arbejde med større afleveringsopgaver. Der gives altid god tid, så eleverne har mulighed for at koordinere tid og opgavemængde.


Forventninger til eleven

 • At eleverne arbejder koncentreret og målrettet i undervisningen, så den enkelte elev når så mange opgaver i skolen som muligt.
 • Alle elever skal blive så dygtige, de kan, og derfor er arbejdet med træning af færdigheder en nødvendighed. Ved træning gennem repetition opnår eleven en kompetence, dvs. at kunne anvende færdighederne.

 

Forventninger til lærere og pædagoger

 • At ugeplaner er tilgængelige for forældrene.
 • At eleverne har tydelige mål for de opgaver, de arbejder med. Dette gælder både refleksions- og træningsopgaver.

 

Forventninger til forældre

Forældres involvering i deres børns skoledag er en vigtig faktor i børnenes læring. Vi opfordrer derfor forældrene til:

 • At børnene læser ca. 20 min hjemme hver dag.
 • At følge op ved at spørge ind til skoledagen og holde sig ajour med, hvad der arbejdes med i skolen via ugeplanerne.
 • At tale med deres børn om, at de skal udnytte tiden i timerne, så de får lavet det, der skal til for, at de kan blive så dygtige, som de kan.

 

Endrupskolen maj 2016