Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Elevråd og miljøråd

Elevrådsarbejdet er vigtigt. Det er igennem elevrådet, at elever kan blive hørt og det er gennem elevrådet eleverne kan arbejde for at forbedre egen hverdag i skolen. Det er også igennem elevrådet, at eleverne lærer at interessere sig for det samfund, de er en del af. Eleverne får mulighed for at kæmpe for en sag, argumentere for det, de mener og engagere klassekammeraterne gennem sjove arrangementer. Kort sagt eleverne kan udvikle sig til aktive, demokratiske medborgere.
Traditionen tro arrangerer elevrådet hvert år en elevfest for udskolingseleverne og en trivselsdag for hele skolen.


Valg
Inden udgangen af september måned vælges to repræsentanter og en suppleant fra hver klasse til elevrådene. Der er et elevråd i indskolingen og et i udskolingen. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden eller efter behov.

Det lille elevråd består af 2 elever fra hver klasse, 0.- 5. årgang. Eleverne er valgt i klasserne på demokratisk vis. Elevrådet varetager gennem samarbejdet med bestyrelsen, ledere og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen. Rådet mødes hver anden måned. I øjeblikket drøftes:
- Hvad skal overskuddet fra Endrupdagen gå til?
- Strukturen til vores fælles tema i afd. 1, uge 13
- Arbejdet med Unicef og det at være en rettighedsskole

Det store elevråd
Formand og næstformand udarbejder dagsordenen i god tid evt. i samarbejde med tovholderen for elevrådet. Punkterne på dagsordenen fremlægges og diskuteres i klasserne inden mødet. Elevrådsrepræsentanterne er ansvarlige for at informere klassen om alt, hvad der arbejdes med i elevrådet.
Repræsentation i skolebestyrelsen.
Elevrådet har 2 repræsentanter i skolebestyrelsen, der har stemmeret på lige fod med de øvrige medlemmer.


Det fælles kommunale elevråd
2 elevrådsrepræsentanter går til møder i Det fælles kommunale elevråd. Hvert år afholdes en demokrati-camp for alle skolernes elevråd.
Fredensborgs Kommunale Elevråds formål er at fremme demokrati og styrke demokratiet ude på skolerne. Skabe fællesskab på tværs af skolerne. Deltage aktivt i debatten om uddannelsespolitiske emner og repræsentere elevernes holdninger.


Repræsentation i rettighedsrådet
2 elever fra elevrådet sidder i skolens rettighedsråd. Vi er en UNICEF rettighedsskole.


Undervisningsmiljø
Eleverne har valgt to repræsentanter til skolens sikkerhedsgruppe, der er dannet på uddannelsesstedet i henhold til lov om arbejdsmiljø, og som beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet.


Danske Skoleelever
Endrupskolen er medlem af interesseorganisationen Danske Skoleelever. DSE varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, presse og andre interesser på skoleområdet. Flere af Endrupskolens elevrådsrepræsentanter er særdeles aktive både lokalt, regionalt og nationalt i DSE.


Miljørådet
Endrupskolen er også UNESCO skole og har derfor et miljøråd. Elevrådet har 6 elever i miljørådet.
En gruppe af UNESCO-ASP skoler har påtaget sig at sætte fokus på FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling. De er del af et program kaldet "A whole School Approach". Hver af disse skoler har nedsat et miljøråd, hvor elever sammen med lærere og teknisk personale skal lave en handleplan for at skolen bliver mere klimabevidst i alle sine aktiviteter, både hvad angår fagligt indhold i undervisningen og i skolens fysiske miljø.