Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Specialklasserækken

Specialklasserækken

Specialklasserne på Endrupskolen er et tilbud til elever i Fredensborg Kommune med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behov for et læringsfællesskab kendetegnet ved tydelig struktur, genkendelige og overskuelige rammer samt  for særligt tilrettelagt undervisning i mindre grupper/enheder målrettet den enkelte elevs potentialer og udfordringer.


Der er 34 elever fra 0. - 9.klasse fordelt på 4 grupper i specialklasserækkens eget hus.
Der er 11 lærere og pædagoger tilknyttet specialklasserne samt egen afdelingsleder.

Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang til eleverne - en anerkendelse af det elevens lykkes med, og det der er svært, arbejdes der målrettet på at skabe både faglig, social og følelsesmæssig trivsel og udvikling hos eleverne. Vi er sammen med eleverne og deres forældre ambitiøse på elevernes vegne; de skal gives mulighed for at udvikle sig bedst muligt ud fra deres forskellige potentialer og udfordringer, og det er vores opgave at møde dem der, hvor de aktuelt er i deres udvikling.

Specialklasserækken er et specialundervisningstilbud under Folkeskoleloven. Visitation sker via Fredensborg Kommunes visitationsudvalg og efter udarbejdelse af en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering).

Specialklasserækken har et tæt samarbejde med praksisvejleder og psykolog fra PPR samt hvis relevant familierådgivere fra Center for Familie og Handicap.

 

Der er skak på skoleskemaet 1 modul om ugen i alle grupper. Formålet er at styrke elevernes arbejdshukommelse, deres logisk-matematiske tænkning samt deres samarbejdsevner og sociale fællesskaber.

Skakbillede 4