Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Principper for lejrskoler

Principper for lejrskoler på Endrupskolen
Gældende fra skoleåret 2021/2022

 

Formålet med lejrskoler er at åbne elevernes interesse for det omgivende samfund samt at give dem erfaringer med emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning, og som ikke altid kan opnås hjemme på skolen. Undervisningen over flere skoledage henlægges til en lokalitet uden for skolen.

Lejrskolerne bidrager til at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Indholdet og de fælles oplevelser er med til at styrke en klasses og årgangs fællesskab.

Lejrskoler er en integreret del af den samlede løbende undervisning på årgangen, og der er derfor mødepligt for eleverne. For elever, der efter aftale med skolens ledelse ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Der ligger lejrskoler af forskellig længde og med forskelligt indhold hvert andet år i løbet af et skoleforløb. Lejrskolerne planlægges af årgangsteamene.

Lejrskolerne afvikles indenfor det udmeldte budget. Forældrene bidrager til kost med 75 kr./dag. 

0. årgang

I foråret tager hele årgangen af sted på en overnatning i hytte i Nordsjælland. Børnehaveklassernes lærere og pædagoger er med sammen med de lærere, der skal være børnenes lærere i 1. klasse.

Der er fokus på at være sammen om leg og fælles oplevelser. Børnene oplever at kunne mestre ting som at sove et andet sted, spise anden mad, være i nye rammer samt at udforske området.

2. årgang

Årgangen tager afsted på to overnatninger til en lokation på Sjælland.

Der er fokus på fælles faglige og sociale oplevelser med udgangspunkt i lejrskolens nærområde. Børnene skal opleve at mestre ting, de ikke vidste, at de kunne.

4. årgang

Årgangen tager afsted på to overnatninger til en lokation i Danmark.

Der er fokus på fælles faglige og sociale oplevelser med udgangspunkt i lejrskolens nærområde. Der er fagligt fokus, som understøtter de faglige mål i årsplanerne.

6. årgang

Årgangen tager afsted på tre overnatninger til en lokation i Danmark.

Lejrskolen ligger først på skoleåret som en del af introduktionen til udskolingen. Elever og lærere lærer hinanden at kende og årgangens fællesskab styrkes. Der er udover det faglige indhold fokus på samarbejde og teambuilding samt opgaveløsning og fysisk aktivitet.

8. årgang

Årgangen tager afsted på fire overnatninger til en lokation i Danmark.

Der er fagligt fokus, som understøtter de faglige mål i årsplanerne. Herudover understøtter lejrskolen det sociale fællesskab.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 28.04.202