Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Kontaktlærer og klasselærer

Klasselærer og kontaktlærer på Endrupskolen

Klasselæreropgaven varetages af årgangens lærere og pædagoger, der som team har det fælles ansvar for fællesskab og trivsel i klassen og på årgangen. Årgangens lærere og pædagoger har i samarbejde ansvaret for den enkelte elevs trivsel og udvikling fagligt, personligt og socialt. Teamet samarbejder med forældrene om klassens trivsel.

Årgangens lærere og pædagoger samarbejder med elever og forældre og koordinerer arbejdet vedr. klassen/årgangen både i forhold til skolens ledelse og de øvrige lærere og personalegrupper på skolen.

Årgangens lærere og pædagoger er kontaktlærere/kontaktpædagoger for den enkelte elev i arbejdet med elevens personlige, sociale og faglige udvikling og har den tætte kontakt til elev og forældre.

Formål:

  • Klasselærerordningen har til formål at understøtte klassens og årgangens trivsel og fællesskab, så alle børn er en del af trygge og stærke fællesskaber.
  • Korntaktlærerordningen har til formål at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling fagligt, socialt og personligt i tæt samarbejde med barnets forældre.   
  • Årgangens lærere og pædagoger samarbejder løbende med den enkelte elev om de mål, der søges opfyldt. Kontaktlæreren samarbejder med forældre og barn i arbejdet med målene.

 

Skolens ansvar:

  • Kontaktlærerteamet samarbejder med og holder forældrene orienterede om arbejdet med klassens trivsel og inddrager forældrene der, hvor det er relevant.
  • Kontaktlærerne fordeler eleverne mellem sig, elev og forældre ved, hvem der er elevens kontaktlærere. Kontaktlærerne er dem, der har den tætteste kontakt til elev og hjem.

 

Forældrenes ansvar:

  • At støtte op om skolens arbejde med klassens fællesskab og trivsel.
  • At samarbejde med kontaktlæreren om eget barn.
  • At give skolen relevant viden omkring eget barn.

 

Endrupskolen 2018