MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Lukkedage

Lukkedage 2021 i Endrupskolens SFO 

Kære forældre

Hermed information om lukkedage og reglerne for alternativ pasning i 2021.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning 
SFO’en har lukket 11 hverdage om året. Disse 11 dage kan I, hvis I har tilmeldt jeres barn senest 6 uger før lukkedagen, få passet jeres barn i Bøgegården.

Endrupskolens skolebestyrelse har i samarbejde med Børnehusene Fredensborg besluttet følgende lukkedage i 2021:

14. maj (Dagen efter Kristi Himmelfart) 
19.-23. juli 2021 (uge 29)
27.-30. december 2021
31. december 2021

1 lukkedag UDEN mulighed for alternativ pasning
Udover de 11 lukkedage om året er SFO’en lukket:
 
24. december (juleaftensdag)

I weekender, på helligdage samt 24. december har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.
 
Alternativ pasning på lukkedage er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og SFO’er, hvor forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at passe deres børn selv. Tilbuddet indgår som en del af det samlede dagtilbud og er indbefattet i den pris, som forældre allerede betaler for dagtilbud/SFO. 

Anmodning om pasning på lukkedage. Forældre med behov for alternativ pasning, retter henvendelse til Center for Skole og Dagtilbud. 
E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og SFO. 

Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

49 % fremmøde Der må kun holdes lukket på dage hvor under 49 % af børnene i et dagtilbud har brug for pasning. Hvis 49 % af børnene har brug for pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt holde åbent. Hvis under 49 % af børnene har brug for pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i Bøgegården. Fredensborg Kommune har lavet en undersøgelse af fremmødet på daginstitutionerne. Et fremmøde på under 49 % fremkommer bl.a. i dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, uge 29 og 30, efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår.

Med venlig hilsen
Marlene Leth Ellermann
Afdelingsleder
Mail: male@fredensborg.dk
Mobil: 24234099