Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Brug af mobiltelefon i skoletiden

 

Formål:

 • Vi ønsker at udvikle elevens digitale dannelse, hvor eleven tager ansvar for sig selv og andre i måden at anvende sin mobiltelefon på.
 • Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver.
 • Mobiltelefonen skal ses som et naturligt værktøj i elevens hverdag.

 

Mål:

 • Vi ønsker at anvende mobiltelefoners funktioner, når det er smart, effektivt og læringsunderstøttende. 
 • Vi ønsker at undgå den anvendelse af mobiltelefoner, der forstyrrer koncentration, læring og fællesskab. 

 

Det betyder at:

 

 • Udgangspunktet er, at mobiltelefonerne ikke er til stede i undervisning og frikvarterer. Smart Watch er sidestillet med mobiltelefonen.
 • Det er årgangsteamets lærere, der vurderer, hvornår eleven kan anvende sin mobiltelefon i skoletiden. 
 • Læreren/pædagogen inddrager mobiltelefonen i undervisningen der, hvor det er relevant og understøttende for læringen.

 

Til dig som elev:

 • Din lærer/pædagog bestemmer, hvornår og hvordan mobiltelefonen anvendes i skoletiden. 
 • Tænk dig om, når du tager og bruger fotos, sms’er og laver opdateringer på sociale medier: Et forkert foto eller opslag kan få store konsekvenser for en anden person på få sekunder.
 • Fælles dage og traditioner er mobilfrie.
 • Hvis du ikke retter dig efter din lærers anvisninger, inddrages din mobiltelefon. Den vil blive lagt på kontoret med dit navn på - og du kan hente den ved skoledagens ophør. 

 

Til dig som forældre:

 • Det er lærerne/pædagogerne, der bestemmer, hvornår og hvordan mobiltelefonen anvendes i skoletiden. 
 • Tal med dit barn om god skik og brug af mobiltelefon og sociale medier. Et forkert foto eller opslag kan have store konsekvenser.
 • Mobiltelefoner og smartwatch kan forstyrre undervisningen. Som forældre kontakter du ikke dit barn i skoletiden. Hvis der er vigtige og uopsættelige beskeder, dit barn skal have, kan skolens kontor kontaktes.
 • På 0.-3. årgang aftales legeaftaler mellem forældre. Se: velkomstfoldere fra SFO.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen, juni 2022