Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Trivselshandleplan

Trivselshandleplan 2022-2023

På baggrund af den årlige Nationale Trivselsmåling udarbejdes der hvert år en handleplan for udvalgte områder på skoleniveau. Dette suppleres med, at alle klasser udarbejder konkrete handleplaner for den enkelte klasse.

Der er høj elevtrivsel på Endrupskolen, 94,2% i skoleåret 2020/2021, og eleverne er glade for deres klasser og lærere. Der er i alle skolens klasser fokus på det fortsatte arbejde med det gode læringsmiljø og trivsel for og blandt eleverne. Gennem aktiviteter, der understøtter kendskabet til hinanden i klasserne, er der et konstant fokus på elevtrivsel. Der er tæt dialog mellem skole og hjem i arbejdet med elevernes trivsel. I skoleåret 2022/2023 har vi som skole fokus på videreudvikling af det gode skole-/hjem-samarbejde, der understøtter den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling. Vi har udarbejdet et dokument, som er offentliggjort på hjemmesiden: ”Principper for det gode skole/hjem-samarbejde på Endrupskolen”, hvor der er forslag til det gode skole/hjem-samarbejde. Både personale og skolebestyrelsen har været involveret i dette arbejde.
I skoleåret 2022/2023 har vi et samarbejde med DGI, hvor vi på den pædagogiske dag i januar med personalet har fokus på bevægelse i undervisningen. Vi har forventninger til at dette projekt kan bidrage til en høj trivsel blandt eleverne, når vi er opmærksomme på at i endnu højere grad inddrager bevægelse i undervisning og fritidsliv.

I skoleåret 2022/2023 har vi fortsat fokus på:

Elevinddragelse og medbestemmelse

Det er også på landsplan gennemgående, at eleverne savner medbestemmelse i undervisningen.

Endrupskolen er certificeret som UNICEF Rettighedsskole. I skoleåret 2022/2023 er der fortsat fokus på arbejdet med implementering af børns rettigheder i undervisningen. Der er udarbejdet klassechartre i alle klasser på basis af Børnekonventionen, og børns rettigheder skal indgå i fagene. Uge 39 er desuden temauge med fokus på UNICEF og børns rettigheder samt på UNESCO´s verdensmål.

Der arbejdes helt særligt med elevinddragelse gennem de to elevråd, et verdensmålsråd, rettighedsrådet og elevdeltagelse i udvalg omkring undervisningsmiljø. Eleverne medinddrages i beslutninger vedr. trivsel og læring.

Elevrådets og rettighedsrådets punkter er altid første punkt på skolebestyrelsesmøderne.

Endrupskolen – et rart sted at være både inde og ude
Verdensmålsrådet og elevrådet arbejder med skolens udearealer og er bl.a. optaget af at lave bæredygtige legepladser og udeområder til undervisningen. Vi har skabt en vild have, hvor elever og lærere har plantet frugttræer og vilde blomster.

På baggrund af en tryghedsvandring som en del af at være UNICEF Rettighedsskole er børnenes stemme blevet hørt, og der er udarbejdet en handleplan omkring tiltag, der skaber tryghed på skolen. Der er fortsat fokus på at gøre skolens toiletter til toiletter, der opleves rene og trygge.