Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Velkommen

Velkommen til Endrupskolen
- Her kender vi hinanden

Der er omkring 500 elever på Endrupskolen fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse.

Endrupskolen er en af Fredensborg Kommunes to skoler, der har tilknyttet en specialklasserække med omkring 35 elever.

Endrupskolen er en mindre skole med stærke fællesskaber, trygge og overskuelige gårdmiljøer og smukke, grønne omgivelser. Det er en skole, hvor man har de bedste betingelser for at lære hinanden at kende. Når vi kender hinanden, kan vi bedre lære alt det andet. Skolen er kendetegnet ved trivsel og høj faglighed for alle.

Skolen skaber trygge klassemiljøer med sunde fællesskaber, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at skabe venskaber med plads til alle.

Samarbejdet mellem skolen og forældrene bygger på at lære hinanden at kende. På Endrupskolen mødes elever og forældre med nysgerrighed, tillid og arbejdsglæde. Kendskabet til hinanden er udgangspunktet for den tillids- fulde og respektfulde dialog, der skaber en god skole for alle. Endrupskolens mange betydningsfulde traditioner gør fællesskabet stærkt.

På Endrupskolen er der høje forventninger til hinanden og til alle elever. Det faglige niveau er højt. Skolen har tillid til elevernes lyst til at lære, de udfordres for at skabe motivation, vedholdenhed og mod, så de tør at prøve og at lære nyt.

I de stærke læringsfællesskaber er eleverne medskabende, og eleverne tilegner sig ikke alene viden og indsigt hver for sig, de lærer også sammen, af hinanden og på tværs af alder.

På Endrupskolen dannes selvstændige verdensborgere med handlekompetencer og bæredygtighedsforståelse. Der tages hånd om den enkelte elevs dannelse, eleverne lærer at lære.