Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

SFO 0-3 klasse

Endrupskolens SFO


Endrupskolens SFO er delt op således, at børnene fra 0. og 1. årgang holder til i ’Solsikken’ og børnene fra 2. og 3. årgang holder til i ’Regnbuen’ og ’Æblehuset’.


Dagligdagen
På Endrupskolens SFO prioriterer vi leg og mulighed for selvbestemmelse og deltagelse i fællesskabet højt. Legen sætter gang i kreativiteten og udviklingen af fantasien. Gennem leg kan barnet bearbejde hverdagens mange indtryk og tilegne sig nye kompetencer. De voksne deltager i børnenes leg, både som den der tager initiativ til legen, og som den der inviteres med i en leg. Alle børn skal have mulighed for, at opleve sig som en del af et fællesskab.

SFO’en giver børnene mulighed for at deltage i planlagte aktiviteter og arrangementer. Her kan emnerne være: smykker, syning, fedtsten, musik og traditioner som eksempelvis halloween og fastelavn. Hver dag tilbydes børnene lidt mad fra ’caféen’. Det er ofte børnene selv, der deltager i forberedelse og uddeling til deres kammerater.
Der er mulighed for kreativitet, fantasi og spontanitet, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens aktuelle behov, interesser, erfaringer og udvikling.


Overgang
Vi vil gerne sikre, at børnene får en så tryg og god overgang fra børnehaven til de begynder i fritidshjem 1. maj, det år de skal begynde i skolen.
Derfor inviterer vi de kommende skolebørn på besøg én formiddag om ugen sammen med deres voksne i børnehaven i månederne op til 1. maj.


Målet er:

  • at give børnene de bedste pædagogiske og udviklingsmæssige betingelser for at blive klar til fritidshjem og skole.
  • at børnene bliver bekendte med fritidshjemmets rammer, og møder nogle af de voksne, der er i fritidshjemmet samt nogle af de børn, de skal starte på fritidshjem med.
  • at understøtte det arbejde, som i forvejen foregår i børnehaven i forhold til at gøre børnene selvhjulpne, modtage kollektive beskeder og have fokus på fællesskabet og legerelationerne.


Besøgene planlægges i samarbejde med personalet fra børnehaverne. De vil omfatte følgende temaer, som endvidere understøtter de officielle lærerplanstemaer: Udeliv, kreative udtryksformer og bevægelse. Disse temaer vil også være grundlæggende i tiden fra 1. maj til skolestart, så vi sikrer, at alle børn er klar til skolen i august.
Samtidig ønsker vi at bygge videre på den læring, børnene har tilegnet sig i børnehaven. Blandt andet ved at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn og have fokus på fællesskaber, relationer, selvhjulpenhed, modtagelse af beskeder og meget mere.


Fra 1. maj når børnene er begyndt i SFO vil der være et samarbejde med lærerne fra 0. årgang. Børnene kommer på besøg i skolen og lærerne besøger børnene i SFO’en.

Faciliteter
Solsikken’ ligger inde på skolens område, i den gård hvor 0. og 1. årgang har klasselokaler. I modsætning til legepladsen, som deles af skole og SFO, benyttes ’Solsikkens’ lokaler ikke i skoletiden. Børnene får dermed en oplevelse af sammenhæng, men at der er forskel på skoletid og SFO-tid.


’Regnbuen’ og ’Æblehuset’ ligger på Lindelyvej. Børnene kan på få minutter selv gå fra skolen til Lindelyvej ad stisystem.
Ved ’Regnbuen’ har vi skønne udendørs faciliteter med bl.a. bålhytte, aktivitetsskur, som danner rammen om forskellige værkstedsaktiviteter, legeredskaber mm. ’Æblehuset’ benyttes lejlighedsvis til planlagte aktiviteter.

Vi har også god mulighed for at benytte skolens hal og andre lokaler.

Vi deler et stort ude- og haveområde med Klubben. I haven er der forhindringsbane, boldbane, bålplads og meget mere.

Læs om vores regler for mobil og tablet i SFO 'en for 0-3 klasse nedenfor

Udeområde Regnbuen og Klubben

SFO1 oppe

SFO 1 oppe

 

Dokumenter

Skærmregler SFO - april 2022.pdf

Shape Created with Sketch.