Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Dit barns sygdom og fravær

Dit barns sygdom og fravær (elever)

Vejledning til forældres sygemelding af barn samt om ansøgning om ekstraordinær frihed til fravær 

Hvis dit barn er syg og ikke skal i skole

 • Du skal sygemelde dit barn, hvis dit barn er fraværende på grund af sygdom.
 • Du skal, samme dag som dit barn er sygemeldt, gå ind på FRAVÆR - FORÆLDREINDBERETNING i Aula. Her sygemelder du dit barn. 
 • Du skal sygemelde hver dag, dit barn er syg og fraværende fra skole. 
 • Send altid en besked til dit barns lærere i Aula, hvor du fortæller, at dit barn ikke kommer i skole. Beskeden læses i løbet af dagen. 

 

Hvis dit barn skal til lægeundersøgelse eller lignende

 • Du skal i en besked i Aula meddele dit barns klasselærer, i hvilket tidsrum dit barn har brug for at være fraværende for at gå til lægeundersøgelse eller lignende.

 

Hvis du ønsker, at dit barn skal være fraværende fra skole på grund af familiebegivenheder eller lignende

 • Ved fravær på 1-3 dage skal du aftale fraværet med dit barns lærere ved at skrive en besked i Aula. 
 • Ved fravær udover 3 dage skal du ansøge skolelederen om ekstraordinær frihed til fravær fra undervisningen:

Du skal sende en besked i Aula til skolelederen, hvor du angiver anledningen til, at du søger om ekstraordinær frihed til fravær for dit barn og perioden for det samlede fravær -   (husk at angive dit barns navn og klasse). 

Hvis skolen giver dit barn ekstraordinært fri til at være fraværende, vil du modtage en bekræftelse fra skolen, og fraværet vil blive registreret som lovligt. 

Du skal huske at sende ansøgningen om tilladelse, inden dit barn er fraværende.


Ulovligt fravær

 • Hvis dit barn er fraværende fra undervisningen, uden at fraværet er anmeldt til skolen af ovennævnte grunde, vil fraværet blive registreret som ulovligt. 
 • Dit barns tilstedeværelse ved undervisningen i skolen bliver registreret hver dag. 
 • På 0. – 5. årgang sker registrering af tilstedeværelse eller fravær hver morgen.
 • På 6. – 9. årgang sker registrering om morgenen og i sidste lektion. Der sendes sms, hvis eleven kommer for sent eller er fraværende uden besked fra forældrene. 

Hvis dit barn har haft ulovligt fravær på 10 % i et kvartal, vil du blive kontaktet af skolen med besked om, at det kan have økonomiske konsekvenser, hvis det ulovlige fravær når 15 % i et kvartal. Ulovligt fravær er, når dit barn bliver væk fra skole uden lovlig grund. Læs nærmere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Kend reglerne for dit barns fravær


Endrupskolen, den 22. februar 2021