Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Elevfravær

Retningslinjer og procedure for elevfravær på Endrupskolen


Vi skal have systematik og ensartethed i registreringen af elevfravær

Sygdom: Fravær registreres som sygdom. Når en elev ikke kommer til undervisningen, registreres det i første omgang som sygdom. Viser det efterfølgende ikke at være sygdom, rettes til enten lovligt fravær eller ulovligt fravær.

Lovligt fravær: Fravær, hvor klasselærer eller ledelse har givet eleven fri. Kun fravær hele skoledage registreres. Det registreres f.eks. ikke, hvis en elev har bedt om fri til at gå til lægen. Klasselæreren kan give tilladelse til lovligt fravær af op til tre dages varighed. Tilladelse til fravær over tre dage sker ved forældres kontakt til ledelsen.
Talenthold, erhvervspraktik og lignende registreres ikke som hverken lovligt eller ulovligt fravær. Eleven er i skole. Der kan evt. tilføjes en note om, at eleven er til anden skoleaktivitet.

Ulovligt fravær: Fravær, hvor hjemmet ikke har givet besked til skolen om årsagen til fraværet, eller fravær, der ikke har en gyldig grund på trods af, at forældrene kender til fraværet.
Talenthold, erhvervspraktik og lignende registreres ikke som hverken lovligt eller ulovligt fravær. Eleven er i skole. Der kan evt. tilføjes en note om, at eleven er til anden skoleaktivitet.

Kommet for sent: Skal registreres.

Principper

  • Den lærer/pædagog/vikar, der har 1. modul registrerer klassen i Tabulex.
  • Teamet opdaterer Tabulex i løbet af dagen i henhold til de oplysninger, der modtages fra hjemmet. F.eks. registreres eleven som værende i skole, hvis eleven møder ind senere på dagen og i første omgang blev registreret som fraværende.
  • SMS sendes automatisk til hjemmet ved registreringen om morgenen ved fravær for 6. til 9. klassetrin.
  • Klasselærerne følger op på elevens fravær. Ved 7% fravær vurderes der, om der er tale om bekymrende fravær. Der gøres minimum status d. 1/11, d. 1/3 og d. 1/6.
  • Klasselæreren tager kontakt til hjemmet ved bekymrende fravær. Det vurderes i hvert tilfælde, om der skal sættes yderligere tiltag i gang og udarbejdes en handleplan.
  • Ved fortsat fravær iværksættes en handleplan vurderet ud fra den konkrete situation. Hvis der er tale om bekymrende fortsat fravær inddrages skolens ledelse, og det vurderes, hvilke tiltag, der skal sættes i værk, herunder IK, TK eller underretning.

 

Endrupskolen, september 2017