MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Traditioner

Traditioner for hele skolen


Første skoledag
Alle elever og ansatte mødes ved flagstangen og bydes velkommen med flag og sang. Der tages særligt imod de nye 0. klasser.

Endrupdagen
Den første lørdag i september er skoledag for alle elever. Forældre, søskende, tidligere elever og kolleger og andre med relation til Endrupskolen inviteres til en festlig dag med fællesskab og aktiviteter.

Uge 39
Uge 39 er temauge for hele skolen med fokus på FN´s 17 verdensmål og naturvidenskabsfestival.

Motionsdag
Fredag før efterårsferien er motionsdag for hele skolen.

Matematikkens dag
Matematikkens dag i november er for hele skolen og arrangeres, så venskabsklasserne er sammen.

Lucia
På Luciadag går 4. klasserne Lucia for hele skolen i hallen, og 0. klasse optræder med en julesang.

Juleafslutning
Den sidste skoledag før juleferien er 0.-5. klasse i Slotskirken, hvor 5. klasse optræder med deres udgave af krybbespil.
Udskolingen spiller julefodbold.

Uge sex
Med inspiration fra Sex & Samfunds undervisningsportal undervises der, med afsæt i lærings- og fagmål, i et særligt tema.

National Trivselsdag
Den første fredag i marts er National Trivselsdag, hvor hele skolen samles i hallen til fælles aktivitet og markering af det gode fællesskab. Resten af dagen laver venskabsklasserne noget sammen.

Skolefest
En torsdag i foråret er der skolefest for 4. og 5. klasse i Klubben og for 6.-9. klasse i hallen. Festen for de ældste elever arrangeres af elevrådet. Årgangene spiser sammen i klasserne inden festen.

Temauge
I en uge i foråret arbejdes der på tværs af klasser og årgange med et tema, som de tre afdelinger selv vælger.

Elevrådets dag
Hvert år arrangerer skolens elevråd en trivselsdag for hele skolen, hvor eleverne laver aktiviteter på tværs af klasser og alder.

Revydag
På Endrupskolen fejrer 9. klasserne sidste skoledag den sidste onsdag inden sommerferien. Der kastes karameller, vises revy og spilles fodboldkamp mod lærerne.
Om aftenen holdes dimission for 9. klasse, hvor deres venskabsklasser kommer og synger for dem.

Sommerafslutning
Den sidste dag inden sommerferien samles hele skolen i hallen, og vi ønsker hinanden god sommer. Der synges fællessang, og klasser optræder med sange eller andet, som de gerne vil vise for hele skolen.

Udover disse traditioner, som er fælles for hele skolen, har afdelingerne og årgangene deres egne betydningsfulde traditioner og faglige forløb.