Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Værdier

Endrupskolens værdier
ES logo


Endrupskolen er en mindre skole med stærke fællesskaber, trygge og overskuelige gårdmiljøer og smukke, grønne omgivelser. Vi er stolte af vores skole, som er kendetegnet ved trivsel og høj faglighed for alle. Det er en skole, hvor man har de bedste betingelser for at lære hinanden at kende. Når vi kender hinanden, kan vi bedre lære alt det andet.


Vi genkender hinanden
Man bliver glad, når man bliver genkendt på sin skole. Som elev, som ansat og som forældre. Genkendelse er et tegn på, at vi har en relation til hinanden. Vi møder dagligt elever, forældre og kolleger med nysgerrighed, tillid, forventninger og arbejdsglæde. Eleverne bliver set, hørt og mødt, og skolens personale går langt for den enkelte elevs trivsel og læring.

Vi skaber trygge klassemiljøer med sunde fællesskaber, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at skabe venskaber med plads til alle. Det er vigtigt for os at skabe et trygt miljø, hvor ambitiøse, nærværende og engagerede medarbejdere møder eleverne og ser deres potentialer og forskellighed med omsorg og opmærksomhed.

Samarbejdet mellem skolen og forældrene bygger på at lære hinanden at kende, så vi igennem tillidsfuld og respektfuld dialog skaber en god skole.

Vi holder fast i mange betydningsfulde traditioner, der gør fællesskabet stærkt. Traditionerne er med til at fortælle, at her hører vi til – det er vores skole!

Vi anerkender hinanden
Den største anerkendelse er, når nogen tror på, at man kan. Vi anerkender vedholdenhed og mod som vejen til læring. Vores elever møder anerkendende voksne, der kommunikerer tydeligt, har overblik og sætter rammer. Vi passer på hinanden og møder hinanden med respekt.

Det faglige niveau er højt. Vi har høje forventninger til hinanden og til alle elever. Vi har tillid til elevernes lyst til at lære, og vi udfordrer dem. Det skaber motiverede, vedholdende og trygge elever, der tør at prøve og at lære nyt. Vi arbejder tæt sammen i teams, både om årgange og om den enkelte elev. Med en åben og nysgerrig tilgang nærer vi fællesskabets og den enkelte elevs udvikling.
Anerkendelse og overskud i hverdagen – det er vores skole!

Vi erkender i samspil med hinanden
Elever der bliver genkendt og anerkendt danner stærke fællesskaber, hvor de kan undersøge, tænke, og erfare sammen. De bliver medskabende. I stærke læringsfællesskaber tilegner eleverne sig ikke alene viden og indsigt hver for sig. De lærer også af hinanden og af den måde, de andre lærer på. Det sker både sammen med jævnaldrende og i de mange forløb, hvor store og små lærer sammen.

Vi danner selvstændige verdensborgere med handlekompetence og bæredygtighedsforståelse. Vores udgangspunkt er det nære, og samtidig har vi globalt udsyn.
På Endrupskolen tager vi hånd om elevernes dannelse. De lærer at lære - det er vores skole!

Læs også Endrupskolens værdifolder nedenfor

Dokumenter

Endrupskolens værdifolder 2019.pdf

Shape Created with Sketch.