Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Skolestart

Principper for skolestart på Endrupskolen

Formål:

 • At skabe en god og tryg skolestart for alle børn. 

 

Mål:

 • Intet barn skal stå udenfor børnefællesskaberne 
 • Alle børn, der starter i SFO og skole skal hurtigt opleve at have en ven
 • Børn i risiko skal opspores og støttes før skolestart
 • Børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt

 

SFO- og skolestart

 • For at skabe genkendelighed for børnene overføres pædagogiske strukturer og metoder fra børnehaven til SFO og skole, f.eks. Sproggaven
 • Børnene introduceres til SFO, nye kammerater og personale forud for SFO-start den 1.maj.
 • Børnene besøger SFO i perioden op til 1. maj, og SFO-personalet tilstræber at besøge børnehaverne i Fredensborg. 
 • Der er overlevering af alle børn fra børnehaverne til SFO og skole.
 • For børn i risiko afholdes overgangsamtaler mellem forældre, børnehave, SFO og skole. 
 • SFO spiller en afgørende rolle ved igennem opmærksomhed og aktiviteter at understøtte alle børns trivsel og deltagelse i børnefællesskaber.
 • Efter behov er der tæt samarbejde mellem hjem og SFO.
 • Alle børn på årgangen møder hinanden og får mulighed for at danne nye venskaber. Børnene er sammen som en årgang. 
 • Allerede på besøgsdagene lærer børnene den skolepædagog at kende, der skal følge børnene fra 0. til 3. årgang både i skole og SFO.
 • Inden skolestart i august møder børnene børnehaveklassepersonalet. 
 • I løbet af 0. klasse lærer børnene de lærere at kende, som skal være deres lærere i 1. klasse.
 • Der sikres et højt informationsniveau mellem SFO/skole og hjem.
 • Inden sommerferien får børn og forældre at vide, hvilken gruppe barnet begynder i ved skolestart. 
 • Ved skolestart tilknyttes 5. årgang til 0. årgang som venskabsklasser. 


Klassedannelse

 • Børnene begynder efter sommerferien i skolen i to hold, der udgøres af mindre tryghedsgrupper, som er dannet ud fra bl. a. barnets relationer. Det tilstræbes, at alle børn oplever  tryghed i gruppen. I perioden frem til oktober, hvor de endelige klasser dannes, vil tryghedsgrupperne møde hinanden og lære hinanden at kende igennem pædagogiske aktiviteter.  
 • Med udgangspunkt i personalets erfaringer med det enkelte barn set i forhold til børnegruppen som helhed, dannes der to klasser i oktober. 
 • Klassedannelsen tager hensyn til det enkelte barns kompetencer og relationerne børnene imellem.
 • I skolestartsforløbet sikres et gensidigt højt informationsniveau mellem skole og hjem. 
 • Den endelige klassedannelse er skolens afgørelse. 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 27. oktober 2020