Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

UNESCO Verdensmålsskole

Endrupskolen - UNESCO Verdensmålsskole

Endrupskolen er med i to netværk:
•    Globalt medborgerskab
•    Bæredygtig udvikling

logo

 

Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter man sig til at udvikle undervisning med udgangspunkt i Verdensmålene. Undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, interkulturel kompetence og menneskerettigheder samt klima og miljø.

”A Whole School Approach”
“A Whole School Approach” er en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Det betyder, at man udover at beskæftige sig med faglige tematikker i undervisningen skal tænke bæredygtighed og globalt medborgerskab ind i skolens samlede praksis. Det kan kræve en forandring af skolens nuværende praksis og derfor er det vigtigt, at alle skolens aktører (administration, teknisk personale, elever, forældre, lærere og ledelse) er involverede i at være en UNESCO Verdensmålsskole.

UNESCO Verdensmålsråd
Som UNESCO Verdensmålsskole opfordres man til at oprette et UNESCO Verdensmålsråd, hvor eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. I Verdensmålsrådet bliver eleverne repræsentanter for deres skole og ansvarlige for at formidle deres skoles erfaringer videre til andre i både det nationale og internationale netværk.

Globalt medborgerskab
Formålet med globalt medborgerskab er at styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv rolle i mødet med og løsningen af globale udfordringer samt at kunne bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden.
Globalt medborgerskab indebærer en oplevelse af, at man tilhører et større samfund og en fælles menneskehed. Det lægger vægt på politisk, økonomisk, social og kulturel gensidig afhængighed og indbyrdes forbundethed mellem det lokale, det nationale og det globale.
Uddannelse for globalt medborgerskab sigter at være transformativ. Det betyder, at eleverne tilegner sig viden, færdigheder, værdier og holdninger, som er nødvendige for, at de kan bidrage til en mere inklusiv, retfærdig og fredelig verden.

Bæredygtig udvikling
Formålet med det faglige fokusområde ‘bæredygtig udvikling’ er at styrke elevernes handlekompetence i forhold til at træffe kvalificerede bæredygtige valg.
Bæredygtig udvikling handler om at balancere miljømæssig, økonomisk og social udvikling, der alle er gensidigt forbundne. Derfor må økonomisk og social udvikling ikke ske på bekostning af miljøet eller omvendt.
Undervisning i bæredygtig udvikling er derfor med til at forhindre at udviklingen i dag ikke truer nuværende og fremtidige generationers muligheder for behovstilfredsstillelse.

På alle årgange indgår arbejdet med Verdensmålene i årsplanerne for fagene. Der er hvert år Verdensmålsuge i uge 39, hvor der tages udgangspunkt i Naturvidenskabsfestivalens aktuelle tema.
De lærere, der er tovholdere på de to netværk deltager i Unesco-netværksmøder og samarbejder med andre Unesco-skoler.
Skolens ældste klasser deltager desuden i arrangementer som arrangeres af de to netværk.


Læs evt. mere på: https://unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler/