Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Ordensregler

Ordensregler på Endrupskolen

Formål: Endrupskolen skal være et trygt sted at være. Trygge fællesskaber skal give alle elever de bedste rammer for at udvikle sig og for at lære.

 • Vi passer på hinanden
  • Du taler respektfuldt til, med og om andre. Du gør dig umage med at være en god kammerat
  • Mobning og vold accepteres ikke.
 • Vi passer på undervisningen
  • Du møder til tiden og er klar til dagen
  • Du gør dig umage med at lære.
  • Du deltager i fællesskabet og i undervisningen.
 • Vi passer på vores skole og SFO
  • Du passer på skolens og andres ting, lokaler og udeområder og følger de regler, der er for de forskellige lokaler og områder på skolen.

 

Frikvarteret:

 • Du og dine kammerater må opholde jer der, hvor det er aftalt med jeres lærere og pædagoger
 • Der må spilles fodbold på boldbanerne og på asfalt, hvor der er opsat basketkurve eller mål.
 • Der må løbes på løbehjul og rulleskøjter på cykelstien ved boldbanen.
 • Der må løbes på skateboard på asfalten bag hallen.

 

Naturlegepladsen:

 • 0.-6. klasse: Du og dine kammerater må opholde jer på naturlegepladsen, når der er en lærer/pædagog med.

 

Sneregler:

 • Al leg med sne skal foregå på en måde, hvor der passes på hinanden.
  • 0.-5. klasse må lege sneboldkamp og kaste med sne på boldbanen.
  • 6.-9. klasse må lege sneboldkamp og kaste med sne på græsarealet bag fysik/kemi-lokalet.
  • Alle andre steder på skolen er snekastning forbudt.
  • Der kan ved iset og våd sne gives forbud mod alt kast med sne.

 

Mobiltelefoner:

 • Du følger skolens principper for brug af mobiltelefoner i skoletiden og på SFO. Se disse.
 • Mobiltelefoner er kun tilladt i undervisningen, når det er aftalt med din lærer.
 • Fællesarrangementer som f.eks. venskabsklassedage er mobilfri.

 

Til og fra skole:

 • Du overholder færdselslovens bestemmelser.
 • Du krydser Endrupvej ved fodgængerfeltet og følger skolepatruljens anvisninger.
 • Kun elever fra 7.-9. klasse må forlade skolens område i skoletiden.
 • Cykler, løbehjul og lign. må benyttes på stierne til skolen og parkeres ved ankomst.
 • På ture i skole/SFO-tid følges bestemmelserne beskrevet i Endrupskolens Trafikpolitik, der bl.a. beskriver, at cykelhjelm er et krav på cykelture.

 

Endrupskolen er røgfri

 • Du må ikke ryge på skolens område.
 • Du må ikke ryge i skoletiden. Får skolen kendskab, at en elev ryger i skoletiden, kontaktes hjemmet.

 

Energidrikke

 • Energidrikke hører ikke til på skolen og i undervisningen, og må derfor ikke indtages i skoletiden.

 

Skolens ordensregler gennemgås i klasserne hvert år efter sommerferien og præsenteres, når der kommer nye elever til Endrupskolen.

    
Godkendt af skolebestyrelsen d. 9. oktober 2019