Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Venskabsklasser

Venskabsklasser: Min skole – min ven


At kende hinanden som store og små er af stor betydning for sunde fællesskaber, tryghed og trivsel. Venskaber på tværs mellem små og store styrker alle børns trivsel og en positiv skolekultur.

Man bliver glad, når man bliver genkendt på sin skole. Genkendelse er tegn på, at vi har en relation til hinanden. Venskabsklasser på tværs af alder og klasser understøtter en sammenhængsfølelse – vi er én skole.

I samværet mellem store og små trænes sociale kompetencer, og der knyttes venskaber.

Når de nye 0. klasser begynder i skole modtages de af deres venskabsklasser, som er 5. klasse. De to klassetrin er hinandens venskabsklasser, indtil de store forlader skolens i 9. klasse. På det tidspunkt bliver 0. klasserne selv 5. klasser og er klar til at være de store, der tager imod nye 0. klasser efter sommerferien.

I hverdagen er børnene bevidste om og optaget af deres venskabsklasser og mødes både i gårdene i frikvartererne og i faglige sammenhænge, hvor de f.eks. læser sammen, fremlægger eller optræder for hinanden. Store lærer selv, når de skal lære små om forskellige faglige områder.

Venskabsklasserne inddrages i traditioner, højtider og andre faste arrangementer, hvor hele skolen er fælles, f.eks. Matematikdagen, Den Nationale Trivselsdag og Elevrådets dag.

Venskabsklasser
0.    og 5. klasse
1.    og 6. klasse
2.    og 7. klasse
3.    og 8. klasse
4.    og 9. klasse

Klassens lærere og pædagoger er ansvarlige for, at venskabsklasserne mødes.